קמפיינים

₪720

סל מזון מוגדל למשפחה אחת לראש השנה

₪1200

סל מזון מוגדל למשפחה אחת לכל חג הסוכות

₪1720

עלות החזקת ילד בקייטנה

30

המחנה מתקיים של חודש ימים

₪300

עלות סל מזון בסיסי- שבועי למשפחה

360

ימים בשנה של עזרה

7

ימים בשבוע

₪500

סל מזון לראש השנה

₪1000

סל מזון לכל חג הסוכות

₪360

הלבשת ילד